Xiao Cheng Xi, Xiamen, China by DEVOLUTION TEAM

Recreate a traditional southern Fujian lifestyle