JINGPAN Steak House, Hangzhou, China by Hangzhou Guantang Interior Design

To make steak like climbing a mountain