Residenze Carlo Erba by Eisenman Architects + Degli Esposti Architetti + AZstudio

Four layers form being of Milan today