Forty Five NE 41 Street by RoyalByckovas

Pure black facade