2017 ASLA 居住设计荣誉奖: 史密斯住宅景观设计, 加利福尼亚 / Roche + Roche Landscape Architecture

一处充分利用场地材料打造出的田园住宅景观