Overseas NO.83: Wang Shuaizhong + Ziggy Chen

The No.83 episode is about Wang Shuaizhong who graduated from Aalto University, and Ziggy Chen who graduated from University of Virginia