Overseas NO.75: Zhengxiao Wang

The No.75 episode is about Zhengxiao Wang who graduated from TU Damrstadt